Avbokar eller ombokar din tid senast  1  timme innan besöket.